Actualitat dels últims comunicats i mesures adoptades durant el nou període COVID

Continuem encara en moments d’incertesa sanitària i econòmica i us volem acompanyar com a Col·legi (@COACLld) com vàrem fer durant el primer període de pandèmia.

Us mantindrem informats de les publicacions administratives relacionades amb el nostre sector i no dubteu en contactar-nos i utilitzar les eines que disposa el @COACLld.

Us informem que el @COACLld roman obert en els seus horaris habituals i amb les mesures vigents establertes per poder-vos acollir.

Tot i així us aconsellem:

– Prioritzar la cita prèvia o la cita telefònica, perquè l’aforament és limitat.

– Si us desplaceu al Col·legi, l’ús de la mascareta és obligatori. 

 

INFORMACIÓ PER AL VOSTRE INTERÈS

* Aquest mes d’octubre augmenta el cost dels autònoms entre 2 i 9 euros mensuals. Era una mesura aprovada al 2018 i que incrementa el 0,3% de la base de cotització (ara es pagarà el 30,3€ de la base i abans eren el 30€)

*El dia 20/11/2020 es carregaran tots els imports que es van ajornar per motius COVID de les declaracions del 1er trimestre 2020

Per les limitacions de mobilitat cal portar un document autorresponsable per circular dins els horaris no permesos que es pot omplir i descarregar en aquest enllaç: https://certificatdes.confinapp.cat/#/

Detall de limitacions de mobilitat

** Es limita l’entrada i sortida de persones de Catalunya i també l’entrada i sortida de cada terme municipal de les 6h00 de divendres fins les 6h00 de dilluns, amb les excepcions que s’enumeren a continuació :

1- Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

2- Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

3- Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.

4- Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

5- Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

6- Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

7- Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

8- Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

9- Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.

10- A causa de força major o situació de necessitat.

11- Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

** Continua la prohibició de trobades de més de 6 persones excepte que sigui l’àmbit de convivència, amb excepcions d’actes de culte, cerimònies i transport públic.