Entrega Títols d’Agent Comercial

Hem fet entrega als Col·legiats dels seus títols d’Agent Comercial.