El Col·legi

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida (COACLLEIDA) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, creada l’any 1926 i emparada per la Llei de Col·legis Professionals, amb un compromís amb la professió, transparència i vocació de servei amb els milers de col·legiats que confien en l’entitat. El Col·legi vetlla per representar la professió comercial i protegir els interessos de les Col·legiades i els Col·legiats, així com adequar la professió a les necessitats de la societat i ser-hi present en la creació de la normativa que afecti l’agent comercial i el comerç actual.

Junta de Govern:
Pilar Pàmpols Farré - Presidenta COACLLEIDA Jordi Izcara Camí - Vicepresident COACLLEIDA Santi Solans i Fortuny - Secretari COACLLEIDA Claudio Troise Policar - Tresorer COACLLEIDA Ricard Pons i Pes - Vocal COACLLEIDA
  • Pilar Pàmpols, Presidenta.
  • Jordi Izcara, Vicepresident
  • Santi Solans, Secretari.
  • Claudio Troise, Tresorer.
  • Ricard Pons, Vocal
Assessors de la Junta de Govern:
Yolanda Berga Miranda - Assessora COACLLEIDA Josep Maria Agustí Roca - Assessor COACLLEIDA
  • Yolanda Berga
  • Josep Maria Agustí
 
 
 

 

Estatuts dels Agents Comercials Comptes del Col·legi

 

Estatuts del Col·legi

Comptes 2022

Memòria Col·legial 2022

Modificació Estatuts

 (06/11/14)

Pressupost 2023: Ingressos i Despeses