Fotografies última píndola: El cos diu el que la ment sent. El poder de la comunicació no verbal.