Representació: Alimentació Gourmet

Adreça electrònica: info@casaros.cat
Telèfon: 973 45 51 38 / 659 28 70 63
Empresa Responsable: Fruits secs Casa Ros
Responsable: Josep Mirada
Adreça: C/ Arrabal, s/n
Població: 25692 Agulló
Descripció dels productes a representar: Fruits secs, melmelades i compota
Marca Comercial: Casa Ros
Tipus de clients a visitar: Botiga Gourmet
Zones de representació: Lleida
La zona de representació, és exclusiva?: No