Representació: Sector informàtica

Adreça electrònica: info@nubulus.es
Empresa Responsable: Nubulus Web Services
Persona de contacto: Erik Garcia
Adreça: Joan oro 3
C.P. / Població: 25220, Bell-lloc d’Urgell
Província: Lleida
CIF / NIF: B25843418
Telèfon: 618 29 99 61
Descripció dels productes a representar: Programa Holded, erp per pimes, avaibook per gestio de lloguer vacacional i servei de transformació digital.
Preu mig del producte o servei: Depèn els usuaris
Previsió de vendes del primer any i següents: Primer any un mínim de 30 altes amb holded i 20 altes de avaibook
Marca Comercial: Holded, avaibook i nubulus
Tipus de clients a visitar: Cases rurals, hostals, hotels per avaibook i petites empreses per Holded.
Requisitos para la concesión de la representación: Coneixements de ERP
Zones de representació: Lleida
La zona de representació, és exclusiva?: No
Multicartera: Si
Tipus de contracte: Mercantil
Disposen de cartera de clients?: No
L’Agent haurà de reportar llur activitat a: Si
Tipus de suport del qual disposarà l’Agent: Formació, catàleg i publicitat.