Pòlissa Mihogar Seguro


Assegurança Bàsica:

 • Raig, pluja, vent, calamarsa i neu
 • Servei d’assistència a la Llar (incloent-hi Manetes)
 • Danys elèctrics
 • Danys estètics (si assegura l’habitatge i fins a 1.500€/sinistre)
 • Danys per aigua d’instal·lacions
 • Defensa jurídica** (inclou Testament online)
 • Incendi, fum i explosió
 • Responsabilitat Civil (fins a 100.000€)
 • Robatori o el seu intent
 • Furt a l’interior de l’habitatge principal (si assegura el mobiliari)
 • Trencament* vidres, llunes, miralls, vidrieres, elements de pisa o vidre i laques vitroceràmiques o d’inducció
 • Fins al 10% de les despeses* de demolició i desenrunament, despeses de salvament, taxa municipal de bombers…

Serveis addicionals:

 • Cobertures Plus Habitatges:
 • Actes vandàlics
 • Atracament fora de l’habitatge (màxim 1.000€ per sinistre)
 • Reposició de claus i panys (màxim 300€)
 • Deteriorament d’aliments refrigerats (màxim 150€/any)
 • Danys causats a plaques i panells fotovoltaics o col·lectors solars (fins a 6.000€)
 • Danys produïts per impacte de vehicles, arbres i pals contra la vivenda
 • Ampliació de joies i objectes d’or i plata (fins a 6.000€)
 • Ampliació Responsabilitat Civil (fins a 200.000€)
 • Ampliació Defensa Jurídica
 • Ampliació danys estètics (fins a 3.000€)

Assistència addicional:

 • Reparació d’electrodomèstics (si assegura el mobiliari)
 • Assistència en viatge
 • Assistència a l’ocupació (inclou assessorament jurídic telefònic)
 • Mascotes