Hotels

 
    

Descomptes mínims del 15% sobre el millor preu garantit en més de 60.000 hotels nacionals i internacionals mitjançant Hotelius Club. Sense despeses de gestió.

   

10% de descompte sobre la millor tarifa disponible als hotels & resorts d’Espanya, Cap Verd, Grècia, Hongria, El Marroc, Montenegre i Tunísia de la cadena Iberostar. El descompte és extensible fins a tres habitacions per reserva i acumulable a altres ofertes.

 

    

Descomptes a partir del 10% sobre la millor tarifa web disponible en més de 80 hotels nacionals i internacionals de la cadena.

    

7% de descompte sobre la millor tarifa disponible a tots els hotels a nivell mundial.

    

Descompte del 10% sobre la millor tarifa disponible en la reserva d’habitacions individuals i en règim d’allotjament.

 

10% sobre la millor tarifa disponible en tots els hotels a nivell mundial del grup.

Zenit Hoteles

10% de descompte sobre la millor tarifa disponible a més de 20 hotels de la cadena ZENIT, localitzats a Espanya, Portugal, Andorra i Hongria.