Arxiu d'etiquetes: estudis ambientals

Representació: Estudis i projectes ambientals

Tenim a la Intranet una nova representació molt interessant. Us convidem a estudiar-la detingudament.

Descripció del servei: Estudis i projectes ambientals: Residus-abocadors, estudis impacte ambiental, estudis i dictàmens urbanístics per a gabinets d’advocats / administració pública, auditories i diagnosis de sòl (contaminat), ambientació de camps de golf, fauna i biodiversitat, comunicació ambiental (audiovisuals, díptics, itineraris de natura, etc.

Tipus d’empresa a visitar:

  • Gabinets d’advocats d’urbanisme/territori.
  • Gestors de camps de golf.
  • Empreses concessionàries d’abocadors de residus.
  • Empreses de construcció de grans infraestructures, d’extracció de roques i minerals, de producció i distribució elèctrica i altres subjectes a Estudi d’Impacte Ambiental .
  • Empreses compradores/venedores de sòl industrial (subjectes a la diagnosi o auditoria de sortida).
  • Diputació de Lleida.
  • Consells Comarcals.
  • Ajuntaments.
  • Serveis territorials de la Generalitat.
  • Parcs Naturals i altres espais naturals.

Zones en exclusiva: Lleida i Aragó

Altres condicions: Persona motivada per obtenir una font complementària d’ingressos, seriosa i rigorosa i que tingui bona entrada en el sector públic (especialment en municipis en què per mor de la seva mida no disposin d’expertesa tècnica ambiental-urbanística i en els responsables de la gestió del medi natural i ensenyament) i en el sector privat (gabinets d’advocats, constructores, empreses de producció i distribució d’electricitat, empreses d’extracció de minerals -pedreres i graveres-, empreses que gestionen els abocadors de residus, propietaris i mànagers de camps de golf, fundacions privades, etc.).

Ofereixo serietat nòrdica en els acords i condicions pactades per ambdues bandes i, sobretot, en la puntualitat en els terminis d’execució i de liquidació. Àmbit d’actuació Lleida i Catalunya. Oberts a mercats espanyols i europeus.

Els no col·legiats poden omplir el següent formulari de contacte: http://goo.gl/forms/pO2fzKvgnN i una persona de la Junta es posarà en contacte.