Arxiu d'etiquetes: IMO

Firma del conveni entre el COACLleida i l’IMO

1

L’objecte del conveni és l’establiment de vincles de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Ocupació i el COAC Lleida que afavoreixin l’optimització dels recursos existents i una resposta més acurada a les necessitats de formació, intermediació laboral i recursos humans de les persones amb perfil comercial que busquin millorar el seu nivell de coneixements i/o feina preferentment en aquest sector en la ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència. Així mateix, es posarà en coneixement del COAC Lleida els diferents serveis i activitats de l’Institut Municipal d’Ocupació que inclouen accions d’orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral i educativa. L’acord inclou la difusió dels serveis que ofereix l’Institut Municipal d’Ocupació als membres col·legiats i a altres potencials de Lleida i del seu àmbit d’influència, així com posar en coneixement i disposició de l’Institut Municipal d’Ocupació les oportunitats i iniciatives que el COAC Lleida ofereix preferentment a la gent jove, d’endegar l’ofici d’agent comercial amb el suport i acompanyament necessaris.