Arxiu d'etiquetes: resum

Un altre mes ple de coses

Tal com us dèiem aquí, el mes d’octubre es va omplint de continguts.

Si mireu el calendari que hi ha a la dreta de la pàgina veureu els diferents esdeveniments. Alguns esdeveniments tenen documents adjunts que amplien les explicacions, com per exemple el del dia 13, en el que es pot trobar la circular de la Loteria de Nadal, on figuren els terminis de venda i els imports.

Una altra data interessant és el dia 17. Tothom qui vulgui concorre a les eleccions ha de presentar la seva candidatura no més tard d’aquest dia.

No podem oblidar que el dia 23 hi haurà la tradicional conferència mensual. Quan la tinguem lligada completament, us avisarem.

Un darrer apunt abans de finalitzar, no us oblideu d’anar revisant els diferents perfils del Col·legi, com són:

web: www.coaclleida.com
Twitter: @brokerslleida
Bloc: www.coaclleida.com/wordpress
Google+: gplus.to/coaclleida
flickr: www.flickr.com/photos /coaclleida
Linkedin: es.linkedin.com/in/coaclleida
delicious: delicious.com/coaclleida

El Col·legi torna a estar en marxa.

Estem a les acaballes de l’any i s’albira un quadrimestre trepidant.

Per començar, el dia proper dia 25 hi torna a haver una conferència molt interessant sobre temes d’organització cooperativa.

Després, el dia 27 celebrarem el Dia de l’Agent Comercial a la Fira de Sant Miquel.

Ja al mes d’octubre, la Junta de Govern probablement convocarà les eleccions per a la seva renovació. Quan arribi el moment informarem de tot el procés per als qui estigueu interessats en presentar candidatura.

També al mes d’octubre podrem gaudir d’una altra conferència – col·loqui de la que ja us informarem, a més a més de, possiblement, un taller temàtic exclusiu per als Col·legiats.

Acabo aquí l’apunt, recomanant-vos que aneu revisant els diferents perfils del Col·legi.

Circular nº: 4032. Resumen de circulares . Mes de Febrero 2014

Estimados compañeros:

A continuación os informamos de las Circulares que han sido remitidas desde este Consejo General a todos los Colegios durante el presente mes de febrero, y que son las siguientes:

4016

04/02/2014

Curso de Formación para Agentes Comerciales. Fundación CECO. Anexo

 

 

 

4017

04/02/2014

CECO. 1ª Edición del curso de formación para Agentes Comerciales.

 

 

 

4018

04/02/2014

CECO. Documento de cesión de datos. Anexo

 

 

 

4019

04/02/2014

Giftrends Madrid 2014. Aclaración.

 

 

 

4020

05/02/2014

Nota de prensa Giftrends Madrid 2014. Anexo

 

 

 

4021

06/02/2014

Plan de Emprendimiento y Empleo Joven.

 

 

 

4022

07/02/2014

Altas colegiados Plan de Empleo Joven.

 

 

 

4023

07/02/2014

Aclaraciones sobre el curso “Formación para Agente Comercial” impartido por la Fundación CECO.

 

 

 

4024

12/02/2014

Curso de Formación Agentes Comerciales. Continuación.

 

 

 

4025

21/02/2014

Cuotas colegiales y derechos de ingreso desde enero 2014. Anexo.

 

 

 

4026

21/02/2014

Publicación en la revista “Emprendedores” del Plan de Empleo Joven del Consejo General. Anexo.

 

 

 

4027

26/02/2014

Normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza. Anexo

 

 

 

4028

26/02/2014

Consultas a la Dirección General de Tributos por formulario electrónico.

 

 

 

4029

26/02/2014

Transferencias y adeudos domiciliados a SEPA. Anexo.

 

 

 

4030

26/02/2014

Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica gratuita. Anexo.

 

 

 

4031

28/02/2014

Avance medidas fiscales y laborales anunciadas en el Debate sobre el Estado de la Nación. Anexo.

 

 

 

4032

28/02/2014

Resumen de circulares. Mes de febrero 2014.

 Lo que se comunica a todos los Colegios en Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil catorce.

Resum de circulars del Consejo General del mes de gener

Copio aquí la circular de referència en el seu format original. Els que ja esteu col·legiats podeu accedir als continguts a través de la part privada del nostre web www.coaclleida.com. Els que no esteu col·legiats, potser us interessa. Penseu-hi.

Estimados compañeros:

A continuación os informamos de las Circulares que han sido remitidas desde este Consejo General a todos los Colegios durante el presente mes de enero, y que son las siguientes:

3999

08/01/2014

Cierre Plan de Impulso 2013.

 

 

 

4000

14/01/2014

Novedades fiscales y laborales para autónomos 2014.

 

 

 

4001

14/01/2014

Ampliación del plazo para optar por el régimen especial del criterio de Caja.

 

 

 

4002

17/01/2014

Formas de presentación AEAT. Anexo.

 

 

 

4003

17/01/2014

Opciones para la cumplimentación y presentación del Resumen Anual de IVA (modelo 390). Anexo

 

 

 

4004

17/01/2014

Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y mediana empresa. Anexo.

 

 

 

4005

17/01/2014

Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores.

 

 

 

4006

21/01/2014

Plan de Impulso 2014. Anexo Plan Impulso. Anexo Plan Empleo Joven.

 

 

 

4007

24/01/2014

Importantes modificaciones en materia de cotizaciones a la Seguridad Social para 2014. Anexo.

 

 

 

4008

24/01/2014

Modificaciones laborales introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. Anexo.

 

 

 

4009

24/01/2013

Aclaración supresión del Servicio Jurídico Nacional.

 

 

 

4010

24/01/2014

Morosidad.

 

 

 

4011

27/01/2014

Informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Anexo.

 

 

 

4012

27/01/2014

Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas.

 

 

 

4013

27/01/2014

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se amplía hasta el 31 de mayo el plazo para regularización de las cotizaciones en especie.

 

 

 

4014

31/01/2014

GIFTRENDS Madrid 2014.

 

 

 

4015

31/01/2014

Resumen de circulares. Mes de Enero 2014.

 Lo que se comunica a todos los Colegios en Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil catorce.