El Col·legi

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida (COACLLEIDA) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, creada l’any 1926 i emparada per la Llei de Col·legis Professionals, amb un compromís amb la professió, transparència i vocació de servei amb els milers de col·legiats que confien en l’entitat.

El Col·legi vetlla per representar la professió comercial i protegir els interessos de les Col·legiades i els Col·legiats, així com adequar la professió a les necessitats de la societat i ser-hi present en la creació de la normativa que afecti l’agent comercial i el comerç actual.

Junta de govern

Compromesos amb les Col·legiades i els Col·legiats i amb l’activitat comercial

Pilar Pàmpols

Presidenta

Jordi Izcara

Vicepresident

Santi Solans

Secretari

Claudio Troise

Tresorer

Ricard Pons

Vocal

Assessors de la Junta de Govern

Yolanda Berga

Josep Maria Agustí