Oferta de representació

Representació: Sector Assegurances

Adreça electrònica: mcano@sanitas.es
Telèfon: 665 315 966
Empresa Responsable: Sanitas Sociedad Anónima de Seguros
Responsable: Miquel Cano
Adreça: C/ Príncep de Viana, 66
Població: Lleida
Descripció dels productes a representar: Assegurances de Salut i Decessos
Previsió de vendes del primer any i següents: 75 1r any, 100-120 2n i successius
Marca comercial: Sanitas
Tipus de clients a visitar: Particulars, autònoms i Pymes
Requisits per a la concessió de la representació: Experiència mínima de més d’un any com a comercial, dinamisme, pro activitat, capacitat de gestió de cartera i habilitats digitals entre d’altres.
Zones de representació: Preferentment a Lleida província i rodalies
La zona de representació, és exclusiva?: No
Multicartera:
Tipus de contracte: Mercantil
Condicions econòmiques: Comissions per alta + comissió d’estabilitat + ràpels per cartera i sobre compliment
Disposen de cartera de clients?; No
L’Agent haurà de reportar llur activitat a: Directament al Cap de Vendes Provincial
Tipus de suport del qual disposarà l’Agent: Certificació oficial com a agent exclusiu d’assegurances a càrrec de Sanitas, pla de negoci a llarg termini, complet programa de formació i acompanyament en cadascuna de les fases de creixement, contactes de potencials clients, portal exclusiu Online, CRM, material promocional i publicitari, compte de correu corporatiu.