Oferta de representació

Representació: Vivers i aquaris per marisc

Adreça electrònica: plopez@bobamar.com
Telèfon: 623022178
Empresa Responsable: Bay of Biscay Aquatics S.L.
Responsable: Pedro Lopez
Adreça: Santi Mami 41
Població: 48170 Zamudio
Descripció dels productes a representar: Vivers/aquaris de marisc para sector Horeca i Pescateries. Nostres vivers son innovadors, amb una estètica depurada, breus terminis de entrega, escassos manteniment, i només necessiten un endoll, millorant els actuals sistemes del sector.
Preu mig del producte o Servei: 9.500 € + IVA
Previsió de vendes del primer any i següents: 90.000 €
Marca Comercial: BoBAMAR
Tipus de clients a visitar: Hotels, restaurants, pescateries, almacenistas de marisc…
Requisits per la concessió de la representació: Disponibilitat per sortir a vendre en les dates que nosaltres traguem les col·leccions i que no distribueixi cap marca que sigui una competència directa
Zones de representació: Lleida i zones limítrofes
La zona de representació, és exclusiva?:
Multicartera:
Tipus de contracte: Mercantil
Condicions econòmiques: Comissió mínima del 12,5%
Disposen de cartera de clientes?: No
Capital assegurat de R.C. del producte o Servei: Si
Tipus de suport del qual despondrà l’Agent: Formació, acompanyament,. publicitat, etc..

Informació addicional